Từ Tuy Hòa đi Nha Trang mất bao lâu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thế bạn đi bằng gì? Nếu cưỡi chổi thì mất 30p
Trả lời
Thế bạn đi bằng gì? Nếu cưỡi chổi thì mất 30p
30s nhé bạn!