Tuổi trẻ cần làm gì để giúp ích cho đất nước?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Cố gắng
Từ khóa: 

tuổi trẻ

,

hỏi xoáy đáp hay

1. Làm điều tốt: Học hành chăm chỉ, giữ thân thể khỏe mạnh, giữ đầu óc sáng suốt, giúp người già yếu nghèo khổ, giữ sạch nhà cửa/đường phố…
2. Không làm điều xấu: Không hút sách, không trộm cắp, không dối trá, không đánh nhau, không nhũng lạm…
3. Giữ trái tim trong sáng: Tích cực về gia đình và đất nước, luôn làm cho mình giàu mạnh thêm, luôn làm cho mình giỏi giang thêm, luôn hỗ trợ các anh em của mình để họ giàu mạnh thêm và giỏi giang thêm…

.......

n. .........................

Trả lời

1. Làm điều tốt: Học hành chăm chỉ, giữ thân thể khỏe mạnh, giữ đầu óc sáng suốt, giúp người già yếu nghèo khổ, giữ sạch nhà cửa/đường phố…
2. Không làm điều xấu: Không hút sách, không trộm cắp, không dối trá, không đánh nhau, không nhũng lạm…
3. Giữ trái tim trong sáng: Tích cực về gia đình và đất nước, luôn làm cho mình giàu mạnh thêm, luôn làm cho mình giỏi giang thêm, luôn hỗ trợ các anh em của mình để họ giàu mạnh thêm và giỏi giang thêm…

.......

n. .........................

Học tập tốt, công tác tốt
Sống hết mình cho tổ quốc
Tìm tòi học hỏi, cố gắng

Dám nghĩ, biết làm

Học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng và rèn luyện về nhân cách