1. Kỹ năng mềm

Ứng dụng mindmap nào dùng trên cả iOS và Web được?

Mình đang cần tìm một phần mềm vẽ mindmap mà có thể dùng trên điện thoại và website đồng bộ với nhau.

Mọi người có biết phần mềm gì không ạ?

Từ khóa: mindmap, Kỹ năng mềm

MindMeister chắc đáp ứng được nhu cầu của bạn

Trả lời

MindMeister chắc đáp ứng được nhu cầu của bạn