1. Trí tuệ nhân tạo

Tài liệu Về Tổng hợp tiếng nói tiếng Việt

Để chuẩn bị cho sự kiện hỏi đáp chuyên gia Đỗ Văn Hải, tôi sẽ cật nhật một số tài liệu cơ bản và quan trọng trong tổng hợp tiếng nói.

Tổng quan về tổng hợp tiếng nói

Đầu tiên là tài liệu giới thiệu tổng quan về tổng hợp tiếng nói, trong đó có các nội dung chính như tổng hợp tiếng nói là gì, trình bày về các công nghệ được áp dụng trong tổng hợp tiếng nói và tình hình nghiên cứu phát triển tổng hợp tiếng nói trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Tài liệu này do chính tôi, Nguyễn Văn Thịnh biên soạn.

Các vấn đề về tổng hợp tiếng nói tiếng Việt

Tài liệu thứ hai cũng là về tổng quan tổng hợp tiếng nói, các công nghệ tổng hợp tiếng nói và các vấn đề trong việc xây dựng một hệ thống tổng hợp tiếng nói tiếng Việt. Tài liệu được biên soạn bởi TS. Phan Thanh Sơn và TS. Phùng Trung Nghĩa.

http://www.academia.edu/9946578/M%E1%BB%99t_s%E1%BB%91_v%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81_v%E1%BB%81_t%E1%BB%95ng_h%E1%BB%A3p_ti%E1%BA%BFng_n%C3%B3i_ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t

Xây dựng hệ thống tổng hợp tiếng nói tiếng Việt dựa trên HMM

Đây là luận văn của cô Trang, người đã tạo ra sản phẩm tổng hợp tiếng nói vbee nổi tiếng. Toàn bộ luận văn nói về việc xây dựng hệ thống tổng hợp tiếng nói dựa trên HMM, chi tiết đến từng góc cạnh từ chuẩn bị dữ liệu đến xây dựng hệ thống. Đây là một tài liệu cơ bản và đầy đủ nhất của việc xây dựng hệ thống tổng hợp tiếng nói đạt chất lượng cao.


Tài liệu tổng hợp tiếng nói

Cuối cùng là cuốn sách cơ bản mà ai làm về tổng hợp tiếng nói cũng phải có. Toàn bộ các kiến thức cần thiết cho tổng hợp tiếng nói nằm trong đây. Cuốn "Text to Speech Synthesis" của tác giả Paul Taylor.

Sản phẩm tổng hợp tiếng nói tiếng Việt nổi bật hiện nay

Trên đây là toàn bộ những tài liệu cần thiết, được phân bổ từ cơ bản đến nâng cao dành cho người muốn tìm hiều về tổng hợp tiếng nói.

Từ khóa: tổng hợp tiếng nói, học máy, xử lý tiếng nói, Trí tuệ nhân tạo

Cảm ơn Thịnh, bạn có thể liệt kê một vài khóa học online về xử lý tiếng nói không

Trả lời

Cảm ơn Thịnh, bạn có thể liệt kê một vài khóa học online về xử lý tiếng nói không

Woo Map
Một bài tổng quan về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, a Khương tham khảo này anh

Chào anh,
em muốn tìm hiểu DNN trong tiếng Việt, anh có tài liệu về

bạn này không ạ, em cảm ơn