Uống nước đậu đen xanh lòng (đã rang chín) hằng ngày có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?

  1. Sức khoẻ

Theo thói quen mỗi ngày mình đều nấu 01 nắm đậu đen xanh lòng nhà mình trồng uống nước cả ngày.

Anh/Chị nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp xem uống như thế có hại sức khỏe gì hay không nhỉ?

undefined
Từ khóa: 

đậu đen xanh lòng

,

đậu đen

,

nước đậu đen

,

sức khỏe

,

độc dược

,

sức khoẻ

Mình nghĩ là sẽ rất tốt, tương tự như mỗi ngày làm một cốc chè đỗ đen ấy mà!
Trả lời
Mình nghĩ là sẽ rất tốt, tương tự như mỗi ngày làm một cốc chè đỗ đen ấy mà!