vì sao chim không biết bơi

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vậy thiên nga có phải là chim, vịt trời có phải là chim?
Trả lời
Vậy thiên nga có phải là chim, vịt trời có phải là chim?