Mọi người cho em hướng đi cho người mất gốc tiếng anh và không giao tiếp tốt được không?

  1. Kỹ năng mềm

Bản thân em cũng không được tư tin về bản thân mặc dù em có ngoại hình cao ráo.

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Bạn có thể xin làm lễ tân hoặc phục vụ tại khách sạn nhỏ, yêu cầu về tiếng không quá cao. Trong quá trình làm đó, bạn hãy tích cực luyện và trau dồi sẽ tự tin hơn và sau đó chuyển sang các khách sạn lớn hơn.
Trả lời
Bạn có thể xin làm lễ tân hoặc phục vụ tại khách sạn nhỏ, yêu cầu về tiếng không quá cao. Trong quá trình làm đó, bạn hãy tích cực luyện và trau dồi sẽ tự tin hơn và sau đó chuyển sang các khách sạn lớn hơn.