Vì sao hàng hóa có tỷ lệ nội địa 30% sẽ được ghi là "Made in Vietnam"?

  1. Kiến thức chung

Tại sao không phải là con số trên 50% mà chỉ có 30%?
Từ khóa: 

kiến thức chung