Việt Nam hiện là thành viên của những tố chức quốc tế nào?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Theo thông tin mình đọc được trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cho đến nay, Việt Nam là thành viên của 63 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ trên thế giới. ^^ Có thể kể ra một vài tổ chức đó là APEC, ASEM, Liên Hiệp Quốc, UNESCO, Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào Không liên kết, WB, IMF, WHO, FAO, IAEA, IOM,...

Trả lời

Theo thông tin mình đọc được trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cho đến nay, Việt Nam là thành viên của 63 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ trên thế giới. ^^ Có thể kể ra một vài tổ chức đó là APEC, ASEM, Liên Hiệp Quốc, UNESCO, Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào Không liên kết, WB, IMF, WHO, FAO, IAEA, IOM,...