Vì sao nhiều người chọn cách Nam tiến?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Xã hội

  3. Cơ hội nghề nghiệp

So sánh môi trường làm việc/kinh doanh giữa Hà Nội và TPHCM? Bạn có lời khuyên gì cho những người trẻ muốn bám trụ lại Hà Nội không?

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

,

xã hội

,

cơ hội nghề nghiệp

Nam tiến giờ là bình thường. Bây giờ là Tây tiến 

Trả lời

Nam tiến giờ là bình thường. Bây giờ là Tây tiến