Các bạn nghĩ gì về home-schooling (giáo dục tại gia)?

  1. Giáo dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình xin gửi thêm thông tin để các bạn cùng tham khảo trước khi chia sẻ quan điểm:

Theo bạn, liệu hình thức giáo dục tại gia này có thể trở nên phổ biến và khả thi trong tương lai không? vì sao bạn lại nghĩ như vậy?

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm sự cuộc sống