Vi sao Rùa vàng có giá cao kinh khủng, người ta mua để làm gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Rùa vàng có tên khoa học là Cuora tritasciata, kích thước trung bình, mai hơi dẹp, trên mai có 3 gò nổi rõ (1 gò chỉnh giữa và 2 gò hai bên), có 3 vạch màu xám đen chạy dọc 3 gò, bờ mai sau không có rèm răng cửa. Rùa vàng ngoài giá trị thẩm mỹ cỏn là dược liệu quý hiếm (dùng mai để nấu cao). Giá 1 kg rùa vàng thay đổi trong khoảng 100-200 triệu đồng (!). Nhiều ngưòi bị mua nhầm Rùa sa nhân vì rất giống Rùa vàng nhưng giâ thực ra chỉ khoảng 100-200 nghìn đồng mà thôi. Rùa vàng là động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới (IUCN), trong Công ước CITES. Tốc dụng chữa ung thư và chữa bệnh tim của Rùa vàng chỉ là lòi đồn thổi vô trách nhiệm, không có cơ sỏ khoa học nào cả. Vì vậy phải bảo vệ nghiêm ngặt và không được phép khai thác,mua bán loàỉ động vật có nguy cơ tuyệt chủng này.
Trả lời
Rùa vàng có tên khoa học là Cuora tritasciata, kích thước trung bình, mai hơi dẹp, trên mai có 3 gò nổi rõ (1 gò chỉnh giữa và 2 gò hai bên), có 3 vạch màu xám đen chạy dọc 3 gò, bờ mai sau không có rèm răng cửa. Rùa vàng ngoài giá trị thẩm mỹ cỏn là dược liệu quý hiếm (dùng mai để nấu cao). Giá 1 kg rùa vàng thay đổi trong khoảng 100-200 triệu đồng (!). Nhiều ngưòi bị mua nhầm Rùa sa nhân vì rất giống Rùa vàng nhưng giâ thực ra chỉ khoảng 100-200 nghìn đồng mà thôi. Rùa vàng là động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới (IUCN), trong Công ước CITES. Tốc dụng chữa ung thư và chữa bệnh tim của Rùa vàng chỉ là lòi đồn thổi vô trách nhiệm, không có cơ sỏ khoa học nào cả. Vì vậy phải bảo vệ nghiêm ngặt và không được phép khai thác,mua bán loàỉ động vật có nguy cơ tuyệt chủng này.