Tại sao Nguyễn Tất Thành lại chọn Pháp làm điểm đến đầu tiên trên con đường đi tìm đường cứu nước của mình?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Pháp đang là nước trực tiếp đô hộ Việt Nam, là kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Đến Pháp, Người muốn tìm hiểu bản chất của kẻ thù, vì muốn thắng được kẻ thù trước hết phải biết rõ chúng như thế nào, “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” Từ khi còn học ở Huế, Người đã được 1 thầy giáo người Pháp giới thiệu về Tuyên ngôn Dân quyền và Nhân quyền của Pháp với khẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”. Người muốn tìm hiểu xem ở đất nước đó, 3 từ ấy được thực hiện như thế nào, ở quê hương của 3 từ đó, họ đã thực hiện nó ra sao mà họ lại đưa quân sang xâm lược nước khác, dẫm đạp lên giá trị của 3 từ ấy. Pháp suy cho cùng vẫn là 1 nước TBCN phát triển lúc bấy giờ, Người muốn tìm hiểu xem ở trong lòng những nước TBCN phát triển, cuộc sống của nhân dân lao động như thế nào? Bản chất của xã hội ấy như thế nào?
Trả lời
Pháp đang là nước trực tiếp đô hộ Việt Nam, là kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Đến Pháp, Người muốn tìm hiểu bản chất của kẻ thù, vì muốn thắng được kẻ thù trước hết phải biết rõ chúng như thế nào, “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” Từ khi còn học ở Huế, Người đã được 1 thầy giáo người Pháp giới thiệu về Tuyên ngôn Dân quyền và Nhân quyền của Pháp với khẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”. Người muốn tìm hiểu xem ở đất nước đó, 3 từ ấy được thực hiện như thế nào, ở quê hương của 3 từ đó, họ đã thực hiện nó ra sao mà họ lại đưa quân sang xâm lược nước khác, dẫm đạp lên giá trị của 3 từ ấy. Pháp suy cho cùng vẫn là 1 nước TBCN phát triển lúc bấy giờ, Người muốn tìm hiểu xem ở trong lòng những nước TBCN phát triển, cuộc sống của nhân dân lao động như thế nào? Bản chất của xã hội ấy như thế nào?