Những thách thức trong nghề biên phiên dịch tiếng Nhật?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phải liên tục học hỏi cập nhật kiến thức và am hiểu nhiều lĩnh vực Tính kỷ luật cao trong công việc. áp lực công việc cao Cần kỹ năng nắm bắt và hiểu tâm lý người nói
Trả lời
Phải liên tục học hỏi cập nhật kiến thức và am hiểu nhiều lĩnh vực Tính kỷ luật cao trong công việc. áp lực công việc cao Cần kỹ năng nắm bắt và hiểu tâm lý người nói