Có phải sao Ngưu lang và sao Chức nữ mỗi năm gặp nhau một lần không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

theo truyền thuyết, ngày 7-7 âm lịch ngưu lang chúc nữ gặp nhau ở cầu ô thước ( do đàn quạ đen nối thành) hai người gặp nhau chỉ biết khóc nên có mưa ngâu.
Trả lời
theo truyền thuyết, ngày 7-7 âm lịch ngưu lang chúc nữ gặp nhau ở cầu ô thước ( do đàn quạ đen nối thành) hai người gặp nhau chỉ biết khóc nên có mưa ngâu.