Tổng thống nước nào muốn đặt tên con là Hồ Chí Minh?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên vào thời gian nào? 
Trả lời
Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên vào thời gian nào?