Vị trí của phật giáo và nho giáo trong xã hội Trung quốc?

  1. Văn hóa

  2. Tôn giáo

Mình tìm hiểu khá sâu về Phật Giáo và Nho giáo ở thời đại phong kiến Việt Nam, nhưng lại hơi mơ hồ về hai loại tôn giáo này ở Trung Quốc, vì thật ra mình thấy xã hội Trung Quốc rất phức tạp.

Từ khóa: 

phật giáo trung quốc

,

nho giáo trung quốc

,

văn hóa

,

tôn giáo

Thì đúng là nó phức tạp thật, còn chưa kể nó bị tiếp thu theo nhiều cách và thực hành theo nhiều kiểu nữa chứ bạn.

Trả lời

Thì đúng là nó phức tạp thật, còn chưa kể nó bị tiếp thu theo nhiều cách và thực hành theo nhiều kiểu nữa chứ bạn.