Việc chiếu phim nước ngoài trên các đài truyền hình ở Việt Nam trong thời gian gần đây có ảnh hưởng như thế nào đến hành vi người tiêu dùng?

  1. Marketing

  2. Văn hóa

Từ khóa: 

marketing

,

văn hóa

Việc chiếu phim nước ngoài trên các kênh truyền hình Việt Nam đâu có gì lạ lẫm nữa đâu. Vậy nên rất khó có thể đo lường ảnh hưởng của nó đến hành vi của người tiêu dùng. Có một cái mà mình thấy ảnh hưởng rõ ràng nhất từ trước đến giờ, đó là việc lần tỏa thành công văn hoá nước ngoài đến Việt Nam. Từ đây đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng liên quan đến phim nước ngoài hoặc văn hoá nước đó.
Đây cũng là tâm lý thường thấy của người tiêu dùng thôi. Ví dụ như Hàn Quốc đã truyền tải rất tốt văn hoá ẩm thực của mình đến công chúng nước ngoài. Đến nỗi bây giờ tại Việt Nam có rất nhiều quán ăn dù không mang biểu hiệu cửa hàng đồ ăn Hàn Quốc nhưng vẫn rất nhiều sự lựa chọn kimbap, tobokki, miến trộn,... Thậm chí một bộ phim mới nổi lên chỉ cần diễn viên vô tình ăn một món ăn cũng khiến khán giả đi tìm ráo riết ăn cho bằng được. Có chăng thì văn hoá ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng qua cách này thôi. 
Trả lời
Việc chiếu phim nước ngoài trên các kênh truyền hình Việt Nam đâu có gì lạ lẫm nữa đâu. Vậy nên rất khó có thể đo lường ảnh hưởng của nó đến hành vi của người tiêu dùng. Có một cái mà mình thấy ảnh hưởng rõ ràng nhất từ trước đến giờ, đó là việc lần tỏa thành công văn hoá nước ngoài đến Việt Nam. Từ đây đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng liên quan đến phim nước ngoài hoặc văn hoá nước đó.
Đây cũng là tâm lý thường thấy của người tiêu dùng thôi. Ví dụ như Hàn Quốc đã truyền tải rất tốt văn hoá ẩm thực của mình đến công chúng nước ngoài. Đến nỗi bây giờ tại Việt Nam có rất nhiều quán ăn dù không mang biểu hiệu cửa hàng đồ ăn Hàn Quốc nhưng vẫn rất nhiều sự lựa chọn kimbap, tobokki, miến trộn,... Thậm chí một bộ phim mới nổi lên chỉ cần diễn viên vô tình ăn một món ăn cũng khiến khán giả đi tìm ráo riết ăn cho bằng được. Có chăng thì văn hoá ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng qua cách này thôi.