1. Tin Tức

Việt Nam chịu ảnh hưởng như thế nào từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung?

Việt Nam đang là nước có tỷ trọng xuất khấu chiếm tỷ trọng GDP lớn nhất trong các nền kinh tế thuộc khu vực Asenan. Với cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, theo bạn nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam chịu những tổn thất ntn?

Rất dễ nhìn thấy việc tỷ giá usd tăng là 1 dấu hiệu.

Còn bạn, bạn nghĩ kinh tế VN sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào ?

Từ khóa: kinh tế, chính trị, chiến tranh thương mại, Tin Tức
Mình thì không hiểu lắm về những cái trong bài viết lắm nên chuyện tiền mất giá hay tiền vãng lai gì đó mình sẽ không quan tâm lắm. 
Nhưng rõ ràng là hàng hóa của TQ không xuất qua Mỹ được thì sẽ đổ qua VN vừa rẻ lại vừa nhiều. Hàng nội địa vốn bị cạnh tranh nay còn khốc liệt hơn.
Hàng rẻ thì người tiêu dùng được lợi trước mắt nhưng xét về tổng quan thì tiền chảy ra nước ngoài làm các doanh nghiệp nội địa không lời. Lúc đó công ty không tăng quy mô, lương không tăng thì người lao động lại mua đồ TQ. Nó cứ xoay vòng như vậy. 

Trả lời

Mình thì không hiểu lắm về những cái trong bài viết lắm nên chuyện tiền mất giá hay tiền vãng lai gì đó mình sẽ không quan tâm lắm. 
Nhưng rõ ràng là hàng hóa của TQ không xuất qua Mỹ được thì sẽ đổ qua VN vừa rẻ lại vừa nhiều. Hàng nội địa vốn bị cạnh tranh nay còn khốc liệt hơn.
Hàng rẻ thì người tiêu dùng được lợi trước mắt nhưng xét về tổng quan thì tiền chảy ra nước ngoài làm các doanh nghiệp nội địa không lời. Lúc đó công ty không tăng quy mô, lương không tăng thì người lao động lại mua đồ TQ. Nó cứ xoay vòng như vậy.