1. Noron.vn
  2. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành?

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành?

Từ khóa: Kiến thức chung

Trả lời

Nước ta có 63 tỉnh , thành phố , trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương

Nội dung liên quan

Có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc TW?

Việt Nam có bao nhiêu họ?

Thường hay nghe câu 'Trăm họ' trong các cả dao tục ngữ ở Việt Nam! Tự hỏi là ở Việt Nam hiện nay có bao nhiêu họ? Có những Dòng họ nào suy vong, họ nào phổ biến nhất ở Việt Nam!?

Lê thẩm dương, phạm thành long, ngô minh tuấn, ngát pro bạn thích ai nhất tại sao?

Kể về 1 câu chuyện tình yêu mà các bạn luôn ngưỡng mộ được không?

Cuộc sống mệt mỏi quá rất cần những vitamin tình yêu ngọt ngào từ mọi người.

Trường đời khác trường học như thế nào?