1. Xã hội

Việt Nam có nên trợ giá xăng dầu cho người dân như Malaysia không?

Hiện tại giá xăng ở Malay chỉ 13.000đ/1l trong khi Việt Nam lên đến 33.000đ/1l.

Xăng Việt Nam đắt là do chịu nhiều các loại thuế phí (chiếm đến 30%) còn xăng Malaysia rẻ vì được Nhà nước trợ giá. Vậy tại sao Nhà nước VN không trợ giá cho người dân như Malaysia?

Từ khóa: gia_xang, xã hội

Hai nền kinh tế khác nhau hoàn toàn nên thể trợ giá xăng như Malaysia nhé

Trả lời

Hai nền kinh tế khác nhau hoàn toàn nên thể trợ giá xăng như Malaysia nhé