Vừa nghe được cụm từ "Digital Hoarding", vậy không biết nó có nghĩa là gì vậy?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo mình biết "Digital Hoarding" là một hội chứng tích trữ hình ảnh, video, mail,... vì sợ có ngày dùng đến mà thật ra là mình sẽ không bao giờ dùng đến tụi nó =)))

Trả lời

Theo mình biết "Digital Hoarding" là một hội chứng tích trữ hình ảnh, video, mail,... vì sợ có ngày dùng đến mà thật ra là mình sẽ không bao giờ dùng đến tụi nó =)))