Xe mới mua chưa có biển số có được tham gia giao thông hay không?

  1. Luật pháp

Chị mình mới mua 1 chiếc xe, và thấy bà ấy cứ lượn lờ khắp nơi, nhưng theo mình biết thì hình như xe mới tham gia giao thông mà chưa có biển số thì sẽ bị phạt phải không nhỉ?

Từ khóa: 

luật pháp

Từ ngày 01/8/2020, theo quy định tại

Thông tư 58/2020/TT-BCA
(sẽ thay thế Thông tư 15/2014/TT-BCA từ ngày 01/8/2020) thì các loại phương tiện sau đây phải đăng ký tạm thời:

- Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông;

- ...

Vì thế từ ngày 01/8/2020, nếu bạn mới mua xe máy và đang trong thời gian chờ cấp đăng ký xe, biển số chính thức, nhưng có nhu cầu tham gia giao thông thì có thể đến cơ quan đăng ký xe nơi gần nhất để làm thủ tục đăng ký xe tạm thời. Sau khi đăng ký và được cấp giấy thì có thể tham gia giao thông bình thường, cơ mà giấy này chỉ có thời hạn nhất định với thường sẽ giới hạn 1 số tuyến giao thông nhất định thôi nhé.

Trả lời

Từ ngày 01/8/2020, theo quy định tại

Thông tư 58/2020/TT-BCA
(sẽ thay thế Thông tư 15/2014/TT-BCA từ ngày 01/8/2020) thì các loại phương tiện sau đây phải đăng ký tạm thời:

- Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông;

- ...

Vì thế từ ngày 01/8/2020, nếu bạn mới mua xe máy và đang trong thời gian chờ cấp đăng ký xe, biển số chính thức, nhưng có nhu cầu tham gia giao thông thì có thể đến cơ quan đăng ký xe nơi gần nhất để làm thủ tục đăng ký xe tạm thời. Sau khi đăng ký và được cấp giấy thì có thể tham gia giao thông bình thường, cơ mà giấy này chỉ có thời hạn nhất định với thường sẽ giới hạn 1 số tuyến giao thông nhất định thôi nhé.