Xin lời khuyên với ạ?

  1. Tình yêu

Mọi người ơi tôi có một người bạn là nam đang thích một bạn nữ nhma bạn nữ kia thì ko chịu trả lời tin nhắn của bạn tôi, và giờ thì bạn tôi đang nhờ tôi là nhắn cho bạn nữ kia để làm sao cho bạn nữ đấy chịu nhắn tin vs bạn tôi. Mọi người cho tôi xin ý kiến là nên nhắn thế nào vs ạ 😢

Từ khóa: 

tình yêu

Chào bạn, bạn làm việc này để hướng đến mục đích gì vậy?

Nếu bạn cần lời khuyên, thì lời khuyên của mình là hãy suy nghĩ kỹ về việc bản thân định làm và học cách từ chối những đề nghị, yêu cầu, nhờ giúp đỡ vô lý nhé bạn.

Trả lời

Chào bạn, bạn làm việc này để hướng đến mục đích gì vậy?

Nếu bạn cần lời khuyên, thì lời khuyên của mình là hãy suy nghĩ kỹ về việc bản thân định làm và học cách từ chối những đề nghị, yêu cầu, nhờ giúp đỡ vô lý nhé bạn.