Xu hướng truyền thông hội tụ là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Truyền thông hội tụ là chuyển tải nội dung trên các nền tảng truyền thông khác nhau trong một hệ sinh thái thống nhất, không thay thế hay triệt tiêu lẫn nhau, mà ngược lại có tác dụng bổ trợ và tối ưu hoá các nền tảng khác trong hệ sinh thái. Hội tụ cách nào? Tất cả cho thấy, đối chọi với adblocking, sự xâm lấn của mạng xã hội vào công nghiệp truyền thông, báo chí đang tích cực tạo ra nhiều giải pháp nội dung mới, trên nhiều nền tảng truyền thông mới, sử dụng chính các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, Instagram. Một lần nữa, người ta lại đặt ra vấn đề chuyển đổi sang xu hướng truyền thông hội tụ (media convergence) trong báo chí, một khái niệm không mới, nhưng đang được hoàn thiện dựa trên sự phát triển của công nghệ và nhu cầu sinh tồn của truyền thông truyền thống. Truyền thông hội tụ là chuyển tải nội dung trên các nền tảng truyền thông khác nhau trong một hệ sinh thái thống nhất, không thay thế hay triệt tiêu lẫn nhau, mà ngược lại có tác dụng bổ trợ và tối ưu hoá các nền tảng khác trong hệ sinh thái. Định nghĩa này đề cao tính cạnh tranh cộng sinh và quảng bá chéo giữa các nền tảng truyền thông khác nhau trong một hệ thống hội tụ của các cơ quan báo chí. Như thế, hội tụ không phải đơn thuần là sự thay đổi vật lý trong một toà soạn, mà là sự đổi mới trong cơ chế quan hệ giữa các hình thái truyền thông, càng không phải là sự chuyển tiếp từ truyền thông truyền thống sang truyền thông mới. Trong tương lai gần, mỗi cơ quan báo chí sẽ là một hệ sinh thái đa nền tảng truyền thông, ở đó các kênh truyền thông truyền thống như báo chí in, truyền hình, radio, sẽ tương tác với báo chí điện tử, di động, mạng xã hội, v.v… và gắn kết chặt chẽ với trải nghiệm của bạn đọc. Doanh nghiệp, từ đó, sẽ hưởng lợi từ sự phong phú, đa dạng và khả năng tương tác với đối tượng khách hàng từ dòng chảy nội dung qua các hệ thống đa nền tảng mà báo chí xây dựng và phát triển.
Trả lời
Truyền thông hội tụ là chuyển tải nội dung trên các nền tảng truyền thông khác nhau trong một hệ sinh thái thống nhất, không thay thế hay triệt tiêu lẫn nhau, mà ngược lại có tác dụng bổ trợ và tối ưu hoá các nền tảng khác trong hệ sinh thái. Hội tụ cách nào? Tất cả cho thấy, đối chọi với adblocking, sự xâm lấn của mạng xã hội vào công nghiệp truyền thông, báo chí đang tích cực tạo ra nhiều giải pháp nội dung mới, trên nhiều nền tảng truyền thông mới, sử dụng chính các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, Instagram. Một lần nữa, người ta lại đặt ra vấn đề chuyển đổi sang xu hướng truyền thông hội tụ (media convergence) trong báo chí, một khái niệm không mới, nhưng đang được hoàn thiện dựa trên sự phát triển của công nghệ và nhu cầu sinh tồn của truyền thông truyền thống. Truyền thông hội tụ là chuyển tải nội dung trên các nền tảng truyền thông khác nhau trong một hệ sinh thái thống nhất, không thay thế hay triệt tiêu lẫn nhau, mà ngược lại có tác dụng bổ trợ và tối ưu hoá các nền tảng khác trong hệ sinh thái. Định nghĩa này đề cao tính cạnh tranh cộng sinh và quảng bá chéo giữa các nền tảng truyền thông khác nhau trong một hệ thống hội tụ của các cơ quan báo chí. Như thế, hội tụ không phải đơn thuần là sự thay đổi vật lý trong một toà soạn, mà là sự đổi mới trong cơ chế quan hệ giữa các hình thái truyền thông, càng không phải là sự chuyển tiếp từ truyền thông truyền thống sang truyền thông mới. Trong tương lai gần, mỗi cơ quan báo chí sẽ là một hệ sinh thái đa nền tảng truyền thông, ở đó các kênh truyền thông truyền thống như báo chí in, truyền hình, radio, sẽ tương tác với báo chí điện tử, di động, mạng xã hội, v.v… và gắn kết chặt chẽ với trải nghiệm của bạn đọc. Doanh nghiệp, từ đó, sẽ hưởng lợi từ sự phong phú, đa dạng và khả năng tương tác với đối tượng khách hàng từ dòng chảy nội dung qua các hệ thống đa nền tảng mà báo chí xây dựng và phát triển.