Ý nghĩa của các con số?

Từ khóa: Chiêm tinh
Ý nghĩa các con số là ý nghĩa dựa theo theo cách đọc phiên âm như
 • Số 0 – Bất – Bình thường, không có gì lo lắng

 • Số 1 – Nhất – Nhất, độc nhất, riêng biệt, khác biệt

 • Số 2 – Nhị – Cân bằng, cân đối, hài hòa, mãi mãi

 • Số 3 – Tam – Đường tài bền vững, vững chắc

 • Số 4 – Tứ – Tử không may mắn

 • Số 5 – Ngũ – Phúc đức, mọi điều điều tốt đẹp

 • Số 6 – Lục – Lộc, chỉ sự may mắn luôn đến

 • Số 7 – Thất – Chỉ sự thất thoát, mất mát

 • Số 8 – Bát – Phát đạt, suôn sẻ và thuận lợi

 • Số 9 – Cửu – Vĩnh cửu, trường thọ, trường tồn, sống thọ

Trả lời

Ý nghĩa các con số là ý nghĩa dựa theo theo cách đọc phiên âm như
 • Số 0 – Bất – Bình thường, không có gì lo lắng

 • Số 1 – Nhất – Nhất, độc nhất, riêng biệt, khác biệt

 • Số 2 – Nhị – Cân bằng, cân đối, hài hòa, mãi mãi

 • Số 3 – Tam – Đường tài bền vững, vững chắc

 • Số 4 – Tứ – Tử không may mắn

 • Số 5 – Ngũ – Phúc đức, mọi điều điều tốt đẹp

 • Số 6 – Lục – Lộc, chỉ sự may mắn luôn đến

 • Số 7 – Thất – Chỉ sự thất thoát, mất mát

 • Số 8 – Bát – Phát đạt, suôn sẻ và thuận lợi

 • Số 9 – Cửu – Vĩnh cửu, trường thọ, trường tồn, sống thọ

Mình nghĩ là để thực tế hoá mọi thứ, kiểu thời gian, vận tốc, ... những cái ấy đều trừu tượng. Nên con người phải xây dựng chuỗi các con số