An Nhiên - Thầy Viên Minh

Mỗi khi xúc chạm việc đời

An là không động không rời tự tâm

Nhiên là giản dị uyên thâm

Thong dong tự tại, lặng thầm, vô ngôn.

Từ khóa: Văn hóa, Sách, Tâm sự cuộc sống
Mong rằng tâm lúc nào cũng an nhiên trước sự biến chuyển của cuộc đời 

Trả lời

Mong rằng tâm lúc nào cũng an nhiên trước sự biến chuyển của cuộc đời 

Tâm an sóng gió sẽ tan _()_