Bạn ấn tượng với vị thần nào nhất?

Từ khóa: Lịch sử, Văn hóa

Mình góp vui trong câu này một vài đầu sách dành cho bạn nào yêu thích tìm hiểu về đề tài thần thoại và các vị thần nhé:

Cho các bạn thích tìm hiểu về Zeus, Hades, Posedion v.v...

Cho các bạn thích tìm hiểu về Odin, Thor, Loki v.v...

Trả lời

Mình góp vui trong câu này một vài đầu sách dành cho bạn nào yêu thích tìm hiểu về đề tài thần thoại và các vị thần nhé:

Cho các bạn thích tìm hiểu về Zeus, Hades, Posedion v.v...

Cho các bạn thích tìm hiểu về Odin, Thor, Loki v.v...

Tôi hiện rất có sự quan tâm đến Thông thiên giáo chủ trong thần thoại tàu, bên cạnh thực lực phi phàm , gốc gác kinh thiên, giáo phái hùng mạnh, quan điểm truyền giáo của ngài cũng rất hay. Bất cứ sinh linh nào trong thiên địa, chỉ cần có căn cơ và lòng tu đạo thì đều được thu nhận và truyền đạo bất kể tiên tộc, ma tộc, yêu tộc hay nhân tộc, đây chẳng phải là quan điểm chúng sinh bình đẳng, thế giới đại đồng sao? Đâu hẹp hòi như xiển giáo hay Lão Tử