Ý nghĩa logo con rắn quấn quanh cây gậy trong ngành Y là gì?

  1. Sức khoẻ

  2. Xã hội

https://cdn.noron.vn/2022/09/20/boyte-1663423843450-1663647863.jpg
Từ khóa: 

ngành y

,

sức khoẻ

,

xã hội

Mặc dù Hippocrates là cha đẻ của ngành y học, nhưng ông Asclepius mới là vị thần liên quan đến nghệ thuật chữa bệnh và y học. Asclepius cũng được cho là tổ tiên của Asclepiades, hội bác sĩ cổ đại như: Asklepian, hoặc Rod (Staff) của Asclepius được lấy từ tên các vị thần Hy Lạp này và con rắn cuộn quanh cây quyền trượng, được kết hợp là biểu tượng của hội y học cổ đại Asklepian.
https://cdn.noron.vn/2022/09/21/8460264234473229-1663743438.jpgCon rắn độc và quyền trượng đến từ vị thần Asclepius.
Con rắn và cây gậy được cho là hai biểu tượng riêng biệt nhưng được kết hợp với nhau vào một thời điểm trong lịch sử. Biểu tượng của rắn biểu hiện sự tái sinh và trẻ hóa (lột da của rắn). Nọc độc của rắn tuy có thể giết chết người nhưng cũng được sử dụng làm thuốc giải độc cho vết rắn độc và còn được sử dụng trong liệu pháp điều trị. Đây là lý do tại sao con rắn đại diện cho sự thống nhất và thể hiện bản chất kép của thực hành y tế: Đối phó với sự sống và cái chết, bệnh tật cùng sức khỏe.
Tuy nhiên, có hai phiên bản logos ngành Y, tuỳ thuộc vào các Quốc gia quyết định xử dụng chúng: Logo thứ nhất với một cây gậy và một con rắn duy nhất cuộn quanh như đã viết ở trên(Việt Nam dùng logo này, riêng cái logo con rắn ngậm bao thư hot trend, có lẽ chỉ là nhầm lẫn).
Logo thứ hai cũng với quyền trượng có hình hai con rắn cuộn lấy nhau và một đôi cánh ở trên chúng. Phiên bản quyền trượng này thuộc về Hermes, sứ giả giữa các vị thần và con người. Đôi cánh ám chỉ khả năng bay giữa trời và đất của Hermes. Theo một câu chuyện thần thoại, thần Apollo của Hy Lạp đã ban cho Hermes cây quyền trượng. Trong một câu chuyện thần thoại khác, chính thần Zeus đã ban cho Hermes chiếc Trượng, được bao quanh bởi hai dải băng trắng hình xoáy. Khi Hermes sử dụng quyền trượng để tách hai con rắn chiến đấu ra, chúng cuộn quanh cây quyền trượng của anh ta một cách hài hòa hoàn hảo, thay thế các dải ruy băng và tạo ra biểu tượng nổi tiếng.
https://cdn.noron.vn/2022/09/21/5346261266641404-1663742276.jpg
Hai con rắn và quyền trượng cùng đôi cánh bay đến từ sứ giả Hermes.
Không giống như Asclepius, Hermes không thực sự có thể chữa lành bệnh hay làm cho bất cứ ai sống lại. Thế nhưng biểu tượng con rắn và quyền trượng của Hermes vẫn trở thành một biểu tượng y tế phổ biến. (US và một số đông quốc gia dùng logo này)https://cdn.noron.vn/2022/09/21/8460264234473231-1663743491.jpg
Vị thần (được gọi thế) Asclepius và con rắn.
Trả lời
Mặc dù Hippocrates là cha đẻ của ngành y học, nhưng ông Asclepius mới là vị thần liên quan đến nghệ thuật chữa bệnh và y học. Asclepius cũng được cho là tổ tiên của Asclepiades, hội bác sĩ cổ đại như: Asklepian, hoặc Rod (Staff) của Asclepius được lấy từ tên các vị thần Hy Lạp này và con rắn cuộn quanh cây quyền trượng, được kết hợp là biểu tượng của hội y học cổ đại Asklepian.
https://cdn.noron.vn/2022/09/21/8460264234473229-1663743438.jpgCon rắn độc và quyền trượng đến từ vị thần Asclepius.
Con rắn và cây gậy được cho là hai biểu tượng riêng biệt nhưng được kết hợp với nhau vào một thời điểm trong lịch sử. Biểu tượng của rắn biểu hiện sự tái sinh và trẻ hóa (lột da của rắn). Nọc độc của rắn tuy có thể giết chết người nhưng cũng được sử dụng làm thuốc giải độc cho vết rắn độc và còn được sử dụng trong liệu pháp điều trị. Đây là lý do tại sao con rắn đại diện cho sự thống nhất và thể hiện bản chất kép của thực hành y tế: Đối phó với sự sống và cái chết, bệnh tật cùng sức khỏe.
Tuy nhiên, có hai phiên bản logos ngành Y, tuỳ thuộc vào các Quốc gia quyết định xử dụng chúng: Logo thứ nhất với một cây gậy và một con rắn duy nhất cuộn quanh như đã viết ở trên(Việt Nam dùng logo này, riêng cái logo con rắn ngậm bao thư hot trend, có lẽ chỉ là nhầm lẫn).
Logo thứ hai cũng với quyền trượng có hình hai con rắn cuộn lấy nhau và một đôi cánh ở trên chúng. Phiên bản quyền trượng này thuộc về Hermes, sứ giả giữa các vị thần và con người. Đôi cánh ám chỉ khả năng bay giữa trời và đất của Hermes. Theo một câu chuyện thần thoại, thần Apollo của Hy Lạp đã ban cho Hermes cây quyền trượng. Trong một câu chuyện thần thoại khác, chính thần Zeus đã ban cho Hermes chiếc Trượng, được bao quanh bởi hai dải băng trắng hình xoáy. Khi Hermes sử dụng quyền trượng để tách hai con rắn chiến đấu ra, chúng cuộn quanh cây quyền trượng của anh ta một cách hài hòa hoàn hảo, thay thế các dải ruy băng và tạo ra biểu tượng nổi tiếng.
https://cdn.noron.vn/2022/09/21/5346261266641404-1663742276.jpg
Hai con rắn và quyền trượng cùng đôi cánh bay đến từ sứ giả Hermes.
Không giống như Asclepius, Hermes không thực sự có thể chữa lành bệnh hay làm cho bất cứ ai sống lại. Thế nhưng biểu tượng con rắn và quyền trượng của Hermes vẫn trở thành một biểu tượng y tế phổ biến. (US và một số đông quốc gia dùng logo này)https://cdn.noron.vn/2022/09/21/8460264234473231-1663743491.jpg
Vị thần (được gọi thế) Asclepius và con rắn.

Đặt 1 chiếc cmt ở đây, 1 là để đẩy câu hỏi này lên phần sôi nổi, 2 là để chờ câu trả lời của mọi người. Mình cũng muốn biết xem là ý gì?