Ý tưởng khởi nghiệp của lĩnh vực nào sau đây là khả thi: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Theo các bạn ý tưởng khởi nghiệp của lĩnh vực nào sau đây là khả thi: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ? Mk cảm ơn. Mong mn góp ý!
Từ khóa: 

khởi nghiệp sáng tạo

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Lĩnh vực nào cũng được miễn là ý tưởng và chiến lược của bạn khả thi đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng
Trả lời
Lĩnh vực nào cũng được miễn là ý tưởng và chiến lược của bạn khả thi đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng