Cho mình hỏi, sao không thể cập nhật email trong hồ sơ noron!?

Điện thoại thì có thể vào phần nhận thưởng thay đổi (mặc dù hơi phi lí), nhưng email thì không thêm được, không thay đổi được, một số bạn đã hỏi nhưng vẫn chưa có trả lời.

https://cdn.noron.vn/2019/04/21/4a8e48963aafed112c9adbf7a2d0da6c.png

Từ khóa: noron , Noron

mình thì đăng nhập bằng email nên có email rồi song lại không cập nhập được số điện thoại, email cũng không sữa được luôn.

Trả lời

mình thì đăng nhập bằng email nên có email rồi song lại không cập nhập được số điện thoại, email cũng không sữa được luôn.

Mình mới vào và cũng không cập nhật được. Số điện thoại nữa. Sao vậy nhỉ? Mình thấy nó đơn giản và cần thiết mà.

Bạn hỏi câu nào liên quan đến vấn đề kiểu này thì tag
Noron!
vào nhé.
Giống m