Yếu tố nào giúp các quốc gia ở Bắc Âu hạnh phúc?

 1. Văn hóa

Các nước Bắc Âu, đặc biệt là Phần Lan được xếp hạng là quốc gia có người dân hạnh phúc nhất cho dù kinh tế không mạnh như các nước khác mà khí hậu lại khắc nghiệt. Điều gì đã khiến người dân ở đây lại trở nên hành phúc vậy?
Từ khóa: 

văn hóa

Theo như mình tìm hiểu thì bảng xếp hạng hạnh phúc của một quốc gia được đánh giá qua những tiêu chí:

 • GDP bình quân đầu người
 • Hỗ trợ xã hội
 • Tuổi thọ trung bình
 • Quyền tự do lựa chọn cuộc sống
 • Nhận thức về tham nhũng
 • Sự rộng lượng

Về nguyên nhân theo như mình biết được là do họ sống rất đơn giản, chính phủ họ rất biết cách dùng tiền trích từ thuế... để hỗ trợ các chương trình giáo dục, sức khỏe với chi phí thấp hoặc miễn phí cho người dân. Về chính trị thì phụ nữ được trao cơ hội nhiều để tham gia vào bộ máy nhà nước, cơ quan hành chính nên không có sự phân biệt nam-nữ => Động lực để phụ nữ chứng minh khả năng lãnh đạo, có được sự tinh thần cống hiến hết mình cho cả gia đình và quốc gia. Họ có thể tạo thêm thu nhập từ khách du lịch đến hàng năm (trượt tuyết....). Từ những ổn định về chính trị, kinh tế như trên thì Phần Lan quả là đất nước tuyệt vời, rất đáng để sống.


Trả lời

Theo như mình tìm hiểu thì bảng xếp hạng hạnh phúc của một quốc gia được đánh giá qua những tiêu chí:

 • GDP bình quân đầu người
 • Hỗ trợ xã hội
 • Tuổi thọ trung bình
 • Quyền tự do lựa chọn cuộc sống
 • Nhận thức về tham nhũng
 • Sự rộng lượng

Về nguyên nhân theo như mình biết được là do họ sống rất đơn giản, chính phủ họ rất biết cách dùng tiền trích từ thuế... để hỗ trợ các chương trình giáo dục, sức khỏe với chi phí thấp hoặc miễn phí cho người dân. Về chính trị thì phụ nữ được trao cơ hội nhiều để tham gia vào bộ máy nhà nước, cơ quan hành chính nên không có sự phân biệt nam-nữ => Động lực để phụ nữ chứng minh khả năng lãnh đạo, có được sự tinh thần cống hiến hết mình cho cả gia đình và quốc gia. Họ có thể tạo thêm thu nhập từ khách du lịch đến hàng năm (trượt tuyết....). Từ những ổn định về chính trị, kinh tế như trên thì Phần Lan quả là đất nước tuyệt vời, rất đáng để sống.