Avatar user Tiên Tích Tầm Long

Tiên Tích Tầm Long

Sinh tử hữu mệnh - phú quý tại Thiên