Chào chị, Nếu muốn ổn định trong ngành nhân sự thì bản thân cần trang bị gì ngoài kinh nghiệm được học ở trường ạ?

  1. Hướng nghiệp

  2. Trần Thiện Trúc Giang

Từ khóa: 

nhân sự

,

hướng nghiệp

,

country hr manager - intertek company