Chị ơi em rất thích tập yoga nhưng làm sao để duy trì ạ, không hiểu sao em cứ tập được 1 thời gian lại lười, dễ nản...?

  1. Thể thao

  2. Kỹ năng mềm

  3. Hà Mai

Từ khóa: 

thể thao

,

kỹ năng mềm

,

personal fitness coach

Chào bạn, bạn có dễ bị nản trong các hoạt động khác như công việc, học tập, đọc sách... không? Những hoạt động nào bạn thường không bị nản, lười?

Trả lời

Chào bạn, bạn có dễ bị nản trong các hoạt động khác như công việc, học tập, đọc sách... không? Những hoạt động nào bạn thường không bị nản, lười?