Làm gì khi bị nói xáu trong lớp ạ?

  1. Hướng nghiệp

  2. Adele Doan

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

headhunter/ recruitment consultant

Đầu tiên chắc mình cần chấp nhận một thực tế là Không phải tất cả mọi người sẽ thích mình. Và để được là chính mình đôi khi em sẽ phải khiến người khác không vui.

Điều duy nhất chị có thể khuyên em đó là dù điều gì có xảy ra thì hãy vẫn giữ sự tử tế và tốt bụng với tất cả mọi người.

Trả lời

Đầu tiên chắc mình cần chấp nhận một thực tế là Không phải tất cả mọi người sẽ thích mình. Và để được là chính mình đôi khi em sẽ phải khiến người khác không vui.

Điều duy nhất chị có thể khuyên em đó là dù điều gì có xảy ra thì hãy vẫn giữ sự tử tế và tốt bụng với tất cả mọi người.