Làm sao để giúp các bạn trẻ thay đổi tư duy khi làm SEO?

  1. Marketing

  2. Mai Xuân Đạt

Gần đây mình gặp một số bạn trẻ hỏi về việc làm SEO. Suy nghĩ của các bạn là dùng các thủ thuật để đẩy trang lên top cho đạt KPI rồi xong. Nhưng thực tế làm SEO cần nhiều thời gian, công sức, thậm chí cả tiền bạc thì kết quả mới lâu dài. Làm sao giúp các bạn thay đổi tư duy từ "mì ăn liền" sang tư duy lâu dài?

Từ khóa: 

marketing

,

okrs coach/founder vnokrs/chairman seongon.

Chúng ta không thể giúp một người khi học chưa muốn thay đổi. Kiến thức về SEO "mũ trắng" rất nhiều, nếu một ai đó muốn tìm hiểu, họ sẽ đơn giản là "Google" là sẽ ra.

Với 10 năm hoạt động, SEONGON có rất nhiều hoạt động phổ biến kiến thức SEO "mũ trắng". Rất nhiều thế hệ các bạn làm SEO đã có cái nhìn đúng hơn về SEO qua các hoạt động chia sẻ đó.

Nếu bạn gặp một ai đó muốn thay đổi, hãy bảo họ đọc nội dung từ đây: seongon.com/blog

Trả lời

Chúng ta không thể giúp một người khi học chưa muốn thay đổi. Kiến thức về SEO "mũ trắng" rất nhiều, nếu một ai đó muốn tìm hiểu, họ sẽ đơn giản là "Google" là sẽ ra.

Với 10 năm hoạt động, SEONGON có rất nhiều hoạt động phổ biến kiến thức SEO "mũ trắng". Rất nhiều thế hệ các bạn làm SEO đã có cái nhìn đúng hơn về SEO qua các hoạt động chia sẻ đó.

Nếu bạn gặp một ai đó muốn thay đổi, hãy bảo họ đọc nội dung từ đây: seongon.com/blog