Làm thế nào để các bạn sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm trước khi đi làm, trong hoàn cảnh phải học online thường xuyên vậy thưa chuyên gia?

  1. Giáo dục

  2. Kỹ năng mềm

  3. Trần Thị Huyền

Từ khóa: 

giáo dục

,

kỹ năng mềm

,

chuyên gia đào tạo kỹ năng thực chiến

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, đây không chỉ là lo lắng của bạn mà là lo lắng của rất nhiều người đặc biệt khi Covid vẫn chưa thực sự được kiểm soát trên toàn cầu.

Trên thực tế học online/làm online đã hạn chế khá nhiều kỹ năng của chúng ta, chúng ta phải học cách nói chuyện từ xa, trao đổi từ xa, giao việc từ xa, họp từ xa... Ban đầu, đó là phương án tạm thời nhưng dần dần chúng ta cần thích ứng và hiểu rằng tình trạng này sẽ thay đổi những thói quen cũ, mở ra những khái niệm mới, thử thách mới.

Nếu như không thể thay đổi được bối cảnh, cách duy nhất đó là thay đổi sự nhìn nhận, cách xử lý của chính chúng ta.

Nếu học online, chúng ta cần giao tiếp nhanh gọn, đúng đích, trình bày hiệu quả vấn đề hơn do không có nhiều cơ hội giải thích như học offline. Học online cũng cho chúng ta cơ hội rèn luyện khả năng tập trung, xử lý vấn đề trong những bối cảnh khác nhau. Học online cho chúng ta cách thể hiện cảm xúc qua nhiều công nghệ, thay vì chỉ gặp mặt có thể làm video, clip hoặc ghi âm... Như vậy, đây lại càng là cơ hội cho chúng ta khai thác khả năng của bản thân, khám phá tiềm năng của mình.

Năm 2021, tại LOTTE Finance chúng tôi đã triển khai gần 8000 giờ đào tạo với nhiều phương thức online, offline, E-learning, chúng tôi dùng webex, dùng video call, dùng bất cứ công cụ nào có thể nhìn thấy nhau và vẫn triển khai được đào tạo. Khi cái rào cản vô hình bên trong được xử lý, thì công cụ bên ngoài không còn là thứ ngăn cản bạn đến với điều mà bạn mong muốn nữa.

Trả lời

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, đây không chỉ là lo lắng của bạn mà là lo lắng của rất nhiều người đặc biệt khi Covid vẫn chưa thực sự được kiểm soát trên toàn cầu.

Trên thực tế học online/làm online đã hạn chế khá nhiều kỹ năng của chúng ta, chúng ta phải học cách nói chuyện từ xa, trao đổi từ xa, giao việc từ xa, họp từ xa... Ban đầu, đó là phương án tạm thời nhưng dần dần chúng ta cần thích ứng và hiểu rằng tình trạng này sẽ thay đổi những thói quen cũ, mở ra những khái niệm mới, thử thách mới.

Nếu như không thể thay đổi được bối cảnh, cách duy nhất đó là thay đổi sự nhìn nhận, cách xử lý của chính chúng ta.

Nếu học online, chúng ta cần giao tiếp nhanh gọn, đúng đích, trình bày hiệu quả vấn đề hơn do không có nhiều cơ hội giải thích như học offline. Học online cũng cho chúng ta cơ hội rèn luyện khả năng tập trung, xử lý vấn đề trong những bối cảnh khác nhau. Học online cho chúng ta cách thể hiện cảm xúc qua nhiều công nghệ, thay vì chỉ gặp mặt có thể làm video, clip hoặc ghi âm... Như vậy, đây lại càng là cơ hội cho chúng ta khai thác khả năng của bản thân, khám phá tiềm năng của mình.

Năm 2021, tại LOTTE Finance chúng tôi đã triển khai gần 8000 giờ đào tạo với nhiều phương thức online, offline, E-learning, chúng tôi dùng webex, dùng video call, dùng bất cứ công cụ nào có thể nhìn thấy nhau và vẫn triển khai được đào tạo. Khi cái rào cản vô hình bên trong được xử lý, thì công cụ bên ngoài không còn là thứ ngăn cản bạn đến với điều mà bạn mong muốn nữa.