Những tố chất cần thiết để có thể trở thành luật sư?

  1. Luật pháp

  2. Hướng nghiệp

  3. Lê Ngọc Lam Điền

Thưa cô,

Con muốn hỏi kỹ về những tố chất và kỹ năng mà một luật sư cần phải có ạ.

Con cảm ơn cô.

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

luật sư

,

luật pháp

,

hướng nghiệp

,

luật sư

,

trưởng văn phòng luật sư li và đồng sự

Chào bạn.

Đây là 1 câu hỏi cần thiết đặt ra nếu bạn có ý định trở thành 1 luật sư, vì nghề này không dành cho mong muốn nhất thời hoặc suy nghĩ bộc phát. 

Trước hết, để trở thành luật sư, kỹ năng lắng nghe là tối cần thiết, lắng nghe và kiên nhẫn để nắm bắt nội dung sự việc. Kế đến là khả năng kiềm chế cảm xúc cá nhân. Là 1 luật sư chuyên nghiệp, bạn không thể nghe và xử lý công việc theo cảm xúc cá nhân, bởi lẽ, hệ quả của mọi sai sót nghề nghiệp thì thân chủ sẽ là người lãnh. Một luật sư chuyên nghiệp, phải luôn bình tĩnh trước mọi sự việc đang diễn ra. 

Bên cạnh các tố chất trên, muốn trở thành 1 luật sư thì phải học và hỏi. Học để biết kiến thức nền tảng, hỏi để biết các vấn đề thực tế, và phải đọc sách, cập nhật kiến thức liên tục. 

Cuối cùng, muốn thành công trong nghề nghiệp và là 1 luật sư tử tế, một luật sư không thể xem tiền bạc vật chất là mục tiêu theo đuổi hàng đầu. 

Chúc bạn thành công. 

Trả lời

Chào bạn.

Đây là 1 câu hỏi cần thiết đặt ra nếu bạn có ý định trở thành 1 luật sư, vì nghề này không dành cho mong muốn nhất thời hoặc suy nghĩ bộc phát. 

Trước hết, để trở thành luật sư, kỹ năng lắng nghe là tối cần thiết, lắng nghe và kiên nhẫn để nắm bắt nội dung sự việc. Kế đến là khả năng kiềm chế cảm xúc cá nhân. Là 1 luật sư chuyên nghiệp, bạn không thể nghe và xử lý công việc theo cảm xúc cá nhân, bởi lẽ, hệ quả của mọi sai sót nghề nghiệp thì thân chủ sẽ là người lãnh. Một luật sư chuyên nghiệp, phải luôn bình tĩnh trước mọi sự việc đang diễn ra. 

Bên cạnh các tố chất trên, muốn trở thành 1 luật sư thì phải học và hỏi. Học để biết kiến thức nền tảng, hỏi để biết các vấn đề thực tế, và phải đọc sách, cập nhật kiến thức liên tục. 

Cuối cùng, muốn thành công trong nghề nghiệp và là 1 luật sư tử tế, một luật sư không thể xem tiền bạc vật chất là mục tiêu theo đuổi hàng đầu. 

Chúc bạn thành công.