Theo chị những điều cần có nhất để khởi nghiệp thành công?

  1. Hướng nghiệp

  2. Thúy Trần

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

founder & ceo of pety technology jsc

Chào Thu Hà,

"Tương truyền" là hơn 90% startup thất bại!

Nhưng, "nếu không khởi nghiệp thì sẽ không có khởi nghiệp thành công" - Shark Vương bảo thế!

Và thực tế là cũng không có công thức chung để đảm bảo sự thành công của startup.

Do đó, chị không có câu trả lời đúng và đủ cho câu hỏi này. Tuy nhiên, chị có thể chia sẻ về trải nghiệm của chị:

Đầu tiên, DÁM LÀM - bỏ cuộc sống, công việc ổn định để làm một việc bất ổn định.

Thứ 2, CÓ KẾ HOẠCH - đừng làm vì đam mê, phải có kế hoạch cụ thể và chiến đấu mạnh mẽ cho những KPI cụ thể.

Thứ 3, KHÔNG NẢN - bắt đầu việc mới khó khăn và dễ nản lòng lắm, dễ so sánh với cuộc sống trước đó và dễ bỏ cuộc. Đặc biệt là khi bạn đã có 1 công việc rất ổn, thu nhập cao, vị trí tốt trước đó.

Thứ 4, TÌM KIẾM SỰ TRỢ GIÚP PHÙ HỢP - không ai làm được tất cả và không nên ôm đồm, nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, từ người có kinh nghiệm....

Thứ 5, KHOẺ - khoẻ cả về thể chất và tinh thần, để chiến đấu đường dài.

Các bạn có chia sẻ gì thì comment thêm nhé!

Trả lời

Chào Thu Hà,

"Tương truyền" là hơn 90% startup thất bại!

Nhưng, "nếu không khởi nghiệp thì sẽ không có khởi nghiệp thành công" - Shark Vương bảo thế!

Và thực tế là cũng không có công thức chung để đảm bảo sự thành công của startup.

Do đó, chị không có câu trả lời đúng và đủ cho câu hỏi này. Tuy nhiên, chị có thể chia sẻ về trải nghiệm của chị:

Đầu tiên, DÁM LÀM - bỏ cuộc sống, công việc ổn định để làm một việc bất ổn định.

Thứ 2, CÓ KẾ HOẠCH - đừng làm vì đam mê, phải có kế hoạch cụ thể và chiến đấu mạnh mẽ cho những KPI cụ thể.

Thứ 3, KHÔNG NẢN - bắt đầu việc mới khó khăn và dễ nản lòng lắm, dễ so sánh với cuộc sống trước đó và dễ bỏ cuộc. Đặc biệt là khi bạn đã có 1 công việc rất ổn, thu nhập cao, vị trí tốt trước đó.

Thứ 4, TÌM KIẾM SỰ TRỢ GIÚP PHÙ HỢP - không ai làm được tất cả và không nên ôm đồm, nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, từ người có kinh nghiệm....

Thứ 5, KHOẺ - khoẻ cả về thể chất và tinh thần, để chiến đấu đường dài.

Các bạn có chia sẻ gì thì comment thêm nhé!