1 điều ai đó từng nhận xét về bạn mà bạn không bao giờ quên?

  1. Tâm lý học

Một người bạn mới gặp nói với mình rằng trông mình rất tự tin. Câu nói ấy truyền động lực cho mình rất nhiều.

Từ khóa: 

tâm lí

,

nhận xét

,

suy nghĩ

,

tâm lý học

"Mày xấu thế" - 1 nhận xét nghiêm túc và được nói thẳng với mình.

Trả lời

"Mày xấu thế" - 1 nhận xét nghiêm túc và được nói thẳng với mình.

sao mày sống vô tâm thế !