Diễn xuất của diễn viên nào khiến bạn không bao giờ quên?

  1. Văn hóa

  2. Phim ảnh

Từ khóa: 

phim ảnh

,

diễn viên

,

văn hóa

,

phim ảnh

So ji Sub

Trả lời

So ji Sub

Leonardo Dicaprio trong mọi bộ phim, trời ơi đỉnh của đỉnh!

Will Smith trong the pursuit of happiness 

https://cdn.noron.vn/2022/07/30/photo-1-15722400091441827902520-1659155310.jpg

Gerry Lane (Brad Pitt) trong World Z