Kinh doanh quốc tế là ngành như thế nào, cơ hội việc làm ra sao ạ?

  1. Thấu Ngành Hiểu Nghề

  2. Hướng nghiệp

Chào mọi người, em đang mơ hồ về ngành kinh doanh quốc tế, anh chị nào đã học và làm thực tế rồi cho em chút thông tin ạ Em cảm ơn.?

Từ khóa: 

kinh doanh quốc tế

,

thấu ngành hiểu nghề

,

hướng nghiệp

Ngành này xưa là ngành ngoại thương. Ra thì làm xuất nhập khẩu thôi. Hải quan, cảng,... Đại để nói chung chỗ nào liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu là làm chỗ ấy.

Mình biết 2 ng, 1 học ra giờ làm trưởng phòng kế toán ngân hàng Viettin, ng khác học đến thạc sỹ, giờ cũng đang làm kế toán 🥴🥴. Nghề chọn người nhỉ 😂😂

Trả lời

Ngành này xưa là ngành ngoại thương. Ra thì làm xuất nhập khẩu thôi. Hải quan, cảng,... Đại để nói chung chỗ nào liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu là làm chỗ ấy.

Mình biết 2 ng, 1 học ra giờ làm trưởng phòng kế toán ngân hàng Viettin, ng khác học đến thạc sỹ, giờ cũng đang làm kế toán 🥴🥴. Nghề chọn người nhỉ 😂😂