Tài khoản lỗ lớn: Hết sức mua và giải pháp xử lý

  1. Đầu tư & Tài chính

Thị trường chung từ tháng 1 năm 2022 đã có nhịp giảm điểm rất mạnh. Những NĐT mua cổ phiếu từ vùng giá cao, tài khoản đa phần bị lỗ, kẹt hàng và hết sức mua. 
Vậy đâu là GIẢI PHÁP thực tế - hữu hiệu để xử lý tình trạng trên? 
Mời anh chị theo dõi video Phúc nhé! 
Từ khóa: 

chứng khoán

,

tài chính cá nhân

,

đầu tư chứng khoán

,

thị trường chứng khoán

,

quản lý tài chính

,

đầu tư & tài chính