1 vấn đề về việc thuận tay trái đâyy?

  1. Khoa học

  2. Ngoại ngữ

  3. Âm nhạc

  4. Hỏi xoáy Đáp hay

  5. Tư duy

mn có suy nghĩ gì về mối liên hệ giữa việc thuận tay trái và 8 trí thông minh?

m đang tập sử dụng tay trái nè , mn có lời khuyên gì hơm?

Mn thấy có vđ nào hay ho thì nói ở đây cho đỡ bùn nèe

https://cdn.noron.vn/2023/05/02/79642249416511565-1683042001.png
Từ khóa: 

khoa học

,

ngoại ngữ

,

âm nhạc

,

hỏi xoáy đáp hay

,

tư duy

Tay trái đc điều khiển bởi não phải. Não phải theo "nghiên cứu" (mình thấy ng ta hay nói vậy, còn ai nghiên cứu thì ko biết), đảm nhận việc tưởng tượng, tư duy, logic,... Nên những trí thông minh đc liệt kê ở trên cái nào mang tính tưởng tượng, tư duy,... thì việc tậm sử dụng tay trái sẽ giúp cải thiện khả năng đó. Nhưng tốt nhất nên thuận cả 2 tay để đảm bảo sử dụng hết công suất có thể của não bộ vì ông Trời cho ta bộ não 2 phần mà.

Trả lời

Tay trái đc điều khiển bởi não phải. Não phải theo "nghiên cứu" (mình thấy ng ta hay nói vậy, còn ai nghiên cứu thì ko biết), đảm nhận việc tưởng tượng, tư duy, logic,... Nên những trí thông minh đc liệt kê ở trên cái nào mang tính tưởng tượng, tư duy,... thì việc tậm sử dụng tay trái sẽ giúp cải thiện khả năng đó. Nhưng tốt nhất nên thuận cả 2 tay để đảm bảo sử dụng hết công suất có thể của não bộ vì ông Trời cho ta bộ não 2 phần mà.