Adam và Eva là tổ tiên của con người họ sinh ra tổng cộng là 3 người con trai và tất cả đều chung huyết thống vậy con người tiếp theo đc sinh ra như thế nào?

  1. Tôn giáo

Từ khóa: 

tôn giáo

Mình nghĩ đã gọi Adam và Eva là tổ tiên thì về bản chất nhân loại đều là một gia đình. Trong Kinh Thánh cũng nói Adam sống được 930 năm mới qua đời, cũng tức là trong thời gian đó ông cùng Eva phải sinh sản thật nhiều để loài người tránh diệt vong chứ không chỉ dừng ở 3 người con trai. Tuy không có chi tiết nào trong Kinh Thánh khẳng định điều này nhưng chúng ta có thể ngầm hiểu với nhau rằng để duy trì nòi giống thì 3 người con trai kia bắt buộc phải lấy bà con của mình làm vợ. Như vậy thì dân số mới có thể được sản sinh như ngày nay.

Trả lời

Mình nghĩ đã gọi Adam và Eva là tổ tiên thì về bản chất nhân loại đều là một gia đình. Trong Kinh Thánh cũng nói Adam sống được 930 năm mới qua đời, cũng tức là trong thời gian đó ông cùng Eva phải sinh sản thật nhiều để loài người tránh diệt vong chứ không chỉ dừng ở 3 người con trai. Tuy không có chi tiết nào trong Kinh Thánh khẳng định điều này nhưng chúng ta có thể ngầm hiểu với nhau rằng để duy trì nòi giống thì 3 người con trai kia bắt buộc phải lấy bà con của mình làm vợ. Như vậy thì dân số mới có thể được sản sinh như ngày nay.

Vậy tổ tiên của người da đen từ đâu