Cuối cùng, ngoại tình là lỗi thuộc về ai?

  1. Tình dục

  2. Tâm lý học

  3. Tình yêu

Người thì cho rằng do chị vợ nhạt nhoà, kbt vun vún gia đình, người cho rằng tiểu tam là kẻ không biết điều nên chõ mũi vào csong hôn nhân người khác, người thì cho rằng chính là do bản thân ông chồng đó lăng nhăng,...
Vậy cuối cùng, ngoại tình là lỗi của ai?
Từ khóa: 

tình dục

,

tâm lý học

,

tình yêu

Đã cưới nhau rồi, thì thì vấn đề ngoại tình sẽ thành vấn đề chung, không phải của riêng ai hết. Mà chính cái cách đổ lỗi: do người này người kia, do cái này cái kia, mới kiến cho vấn đề không được giải quyết, rồi đánh chửi nhau, làm khổ bản thân, khổ con cái.

Thay vào đó, đặt chuyện lỗi tại ai sang một bên mà nói chuyện với nhau đàng hoàng, thẳng thắn thì sẽ hiệu quả hơn nhiều nha.

Trả lời

Đã cưới nhau rồi, thì thì vấn đề ngoại tình sẽ thành vấn đề chung, không phải của riêng ai hết. Mà chính cái cách đổ lỗi: do người này người kia, do cái này cái kia, mới kiến cho vấn đề không được giải quyết, rồi đánh chửi nhau, làm khổ bản thân, khổ con cái.

Thay vào đó, đặt chuyện lỗi tại ai sang một bên mà nói chuyện với nhau đàng hoàng, thẳng thắn thì sẽ hiệu quả hơn nhiều nha.

Lỗi cả 2! Hết cớ gây war nhé : ))