Cuối cùng, ngoại tình là lỗi thuộc về ai?

  1. Tình dục

  2. Tâm lý học

  3. Tình yêu

Người thì cho rằng do chị vợ nhạt nhoà, kbt vun vún gia đình, người cho rằng tiểu tam là kẻ không biết điều nên chõ mũi vào csong hôn nhân người khác, người thì cho rằng chính là do bản thân ông chồng đó lăng nhăng,...
Vậy cuối cùng, ngoại tình là lỗi của ai?
Từ khóa: 

tình dục

,

tâm lý học

,

tình yêu

Lỗi cả 2! Hết cớ gây war nhé : ))

Trả lời

Lỗi cả 2! Hết cớ gây war nhé : ))