Ai giải thích hộ vs ạ ?

  1. Khoa học


Từ khóa: 

khoa học

Xem đc mỗi 12s, nhưng cái đầu tiên xem 1s đầu đã có câu trả lời. Đầu tiên khuấy nước rồi rút cái muỗng ra, bắt đầu quay, đến khi nước đứng yên lại thì đưa nam châm vào. Xong dùng phần mềm phát ngược clip lại là ra.

Trả lời

Xem đc mỗi 12s, nhưng cái đầu tiên xem 1s đầu đã có câu trả lời. Đầu tiên khuấy nước rồi rút cái muỗng ra, bắt đầu quay, đến khi nước đứng yên lại thì đưa nam châm vào. Xong dùng phần mềm phát ngược clip lại là ra.