Alpha men là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

đàn ông alpha

,

alpha men

,

alpha man

,

kiến thức chung

Alpha men hay alpha male là những người đàn ông có sức hấp dẫn rất lớn đối với phụ nữ và những người xung quanh nhờ sự trưởng thành, tự tin, nam tính và quyết đoán của mình. Alpha men luôn là người dẫn đường, chỗ dựa đáng tin cậy cho những người xung quanh mình.

Trả lời

Alpha men hay alpha male là những người đàn ông có sức hấp dẫn rất lớn đối với phụ nữ và những người xung quanh nhờ sự trưởng thành, tự tin, nam tính và quyết đoán của mình. Alpha men luôn là người dẫn đường, chỗ dựa đáng tin cậy cho những người xung quanh mình.