Ảnh dán học bạ thpt chụp cuối năm lớp 9, chụp ngang vai ko thấy ngực và dài 3 nhân 4 nếu công chứng có đc chấp nhận ko ạ?

  1. Giáo dục


Từ khóa: 

giáo dục